Одночасно зі створенням у 1957 р. Тернопільського медичного інституту як невід’ємна його складова почала функціонувати основна служба фінансового забезпечення – бухгалтерія.

Від дня cтворення навчального закладу до 1974 р. бухгалтерію очолювала О. Т. Єлісєєва, з 1974 до 1982 р. – Б. Й. Заєць, з 1982 до 1999 р. – С. М. Денефіль.

З 1999 р. дотепер обов’язки головного бухгалтера Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України виконує Т. Є. Мудрик.

Основними завданнями бухгалтерської служби університету є: ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності, забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів, відображення в документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності університету.

Бухгалтерська служба

Головний бухгалтер

Т. Є. Мудрик


Головний бухгалтер організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу, здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, розробляє облікову політику та форми внутрішньо-господарського обліку та правил документообігу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів.

Завдяки творчому підходу до спілкування з людьми, Т. Є. Мудрик відіграє роль інтегратора, зближуючи й об’єднуючи людей, мотивуючи їх до командної роботи. Результатом є згуртована команда співробітників університету.

На сьогодні бухгалтерська служба університету налічує 17 осіб. Кожен бухгалтер відповідає за конкретну ділянку роботи та виконує свої обов’язки згідно з посадовою інструкцією.

Ветеранами колективу бухгалтерської служби є Л. С. Дахим (працює з 1982 р.) та Л. Д. Вінницька (працює з 1983 р.).

Колектив служби (зліва направо): А. С. Дзюбановська, Л. Л. Ковальчук, Л. Я. Драган, М. Я. Яремчук, Н. М. Вербова, О. І. Воробйова,

Т. Є. Мудрик, Л. С. Дахим, О. Я. Курпіна, Н. В. Тимчишин, І. А. Гнатів, С. І. Дзюба, Л. Д. Вінницька, Г. В. Глушко (2016)